Етика и право за 10. клас – Учебник

9.00 лв.
При поръчка над 20 бр. книги от едно заглавие – Отстъпка 30% за борси, 25% за книжарници и училища.

Описание

Автори: Сергей Герджиков, Даниела Добрева.

Одобрен от МОН.


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Анотация

ПЕЧАТЕН УЧЕБНИК

Автори на съдържанието               © Сергей Герджиков, Даниела Добрева

Графичен дизайн                            © Николай Младенов

Илюстрации                                       © Николай Младенов, снимки

Корица                                                © Николай Младенов

© Издателство Екстрем, 2001

Учебникът е одобрен от МОН със заповед РД 09 – 587/14.08.2002 г.

ISBN 954-8418-31-1   Формат 16.5/23.5 см, 224 стр.

 

В ЕТИКАТА И ПРАВНИЯ МИР

Пътешественици,

Продължаваме заедно във философията. Миналата година по Психология проучвахме пътищата към себе си и другите, за да направим живота си по-разбираем и успешен. В Логиката търсехме ясното, правилно и отговорно мислене.

Сега идва реда на въпроса: как да живеем? Няма никой да отговори вместо вас, макар че родители, приятели и учители се опитват да ви насочват. Тук не ще ви поднасяме готови истини. Не ще ви учим как да живеете. Всеки сам ще търси, намира и избира пътя си. Ще ви предложим начини да зададете своите въпроси и да им отговорите. Ще ви срещнем с духа на различни епохи и с техните умове, които са водили човечеството през дългите и трудни векове на духовен подем. Ще почерпите мъдрост от оригиналните им текстове, ще им зададете задочно въпросите си, ще имате възможност да творите мъдрост чрез собствения си опит, ще се опитате да изградите своя йерархия на ценностите, ще бъдете законодатели в страната, наречена Етика. Ние ще сме през цялото време до вас. Ще се опитаме да направим пътя ви интересен и вълнуващ. Какъвто е и самият живот. Както всяко поколение, така и вашето има своето призвание. И то е винаги едно и също; „Да създадем себе си! “ и „Да обновим света! “

Вие ще го направите по различен начин. Достатъчно е да започнете от въпроса: „Кой съм аз?“ И да разберете, че във всеки от вас има огромна сила, духовна и мисловна енергия, която може да бъде култивирана и разгърната. А нейното начало е в източника на нашия живот.

***

Правният мир е създаден от хората, за да могат да живеят заедно и свободно. Защото да си заедно с други значи да знаеш, че и те са свободни като теб. Когато аз свободно решавам да излъжа другия, да го измамя или нараня, какво става с неговата свобода? Тогава той може да направи същото с мен. Тогава никой от нас не е свободен. Всички си пречим взаимно и няма сила, която да ни спре.

А не е ли това е нашата съвест, нравственият закон в нас? Той не е и не може да е задължителен. Свободни сме за добро и за зло. А всеки понякога греши и прави зло. По силата на своя разум хората от всички общества създават и по-твърди от нравствените норми, чието неспазване води не само до порицание, а и до наказание. Това вече е право. Правото има силата на задължение. Веднъж приети, законите се спазват от всички, независимо от тяхната морална преценка. Правото не е въпрос на лична преценка, а на ясна санкция, произтичаща от ясна норма.

Правото се създава от хората така, че да защити живота на всички, тяхната свобода, собственост и достойнство. То пази справедливостта така, че нарушаването й води до наказание за нарушителя. А това става със силата на властта, в цивилизованите общества – държавата. Така в правния мир управлява призната от всички, легитимна власт, която защитава свободата и справедливостта със силата на закона.

Авторите


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Съдържание

ЧАСТ ПЪРВА. ЕТИКА

Предговор

Тема първа. Моралът – необходима илюзия?

Нравственост и морал

Етос, нрави, етика

Добро и зло

Тема втора. НОРМИ И ДЕЙСТВИЯ

Ценности

Мотиви

Постъпки

Тема трета. ПРИЛОЖНА ЕТИКА

Биоетика

Професионална етика

Етика на бизнеса

Тема четвърта. ФИЛОСОФИИ НА МОРАЛА

Добродетели и пороци: Аристотел

Щастие и аскетизъм: Епикур и Марк Аврелий

Преоценка на ценностите: Ницше

Тема пета. СЪДБА И СВОБОДА, АБСУРД И СМИСЪЛ

Съдба и случай: Сенека и Епиктет

Или – или: Киркегор и Сартр

Абсурд и смисъл: Камю и Франкл

Тема шеста. МОРАЛНИ СВЕТОВЕ

Страдание и освобождение (Будизъм)

Грях и спасение (Християнска етика)

Преклонение и слава (Ислямска нравственост)

Тема седма. ЖЕЛАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И ДЪЛГ

Ерос

Приятелство

Доверие и отговорност

Семейство

Тема осма. МОРАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Достойнство

Гласът на съвестта

Справедливост и конфликти

Тема девета. КАКВО ДА ПРАВЯ?

„Свобода от“ и „Свобода за“

Нравствен закон

Морален избор

Обобщение. Моралът – етап от духовната еволюция

ЧАСТ ВТОРА. ПРАВО

Тема първа. ЩО Е ПРАВО?

Що е право?

Морални и правни норми

Източници и система на правото

Държава, право и власт

 

Тема втора. ПРАВА И ОБЩЕСТВО

Права на човека

Конституция

Гражданско общество

Лица и организации

Тема трета. ДЪРЖАВА

Как се създават държавите?

Разделение на властите и върховенство на закона

Избирателни права

Тема четвърта. ДЕМОКРАЦИЯ, ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ПРАВОВА ДЪРЖАВА

Тоталитарна и демократична държава

Преход

Към правова държава и общество

Нагласа за законност

Тема пета. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Зла воля

Престъпник

Престъпление

Съд и наказание

Тема шеста. ДЪРЖАВИТЕ В СВЕТА

Право между държавите

Национални и интернационални норми

Международни правни институции

Глобализация

Заключение


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.