Философия за 8. клас – Учебна тетрадка – електронно издание 3.00лв

3.00 лв.
URL за достъп до електронен учебник: https://paymentsystem.extremepress.net/uchebna-tetradka-po-filosofiya-za-8-klas/ Внимание! Трябва да сте влезли в профила си, за да достъпите закупените от Вас учебници.

Описание

Учебна тетрадка по новата програма на МОН.

Автор: Сергей Герджиков.

 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС – електронна версия


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Изтеглете преглед в PDF

URL за достъп до електронен учебник: https://paymentsystem.extremepress.net/uchebna-tetradka-po-filosofiya-za-8-klas/ Внимание! Трябва да сте влезли в профила си, за да достъпите закупените от Вас учебници.

Анотация

Автори:

Автор на съдържанието                  © Сергей Герджиков

Графичен дизайн                               © Радослав Георгьовски

Илюстрации                                        © Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Корица                                                 © Киро Мавров

 

АНОТАЦИЯ

Учебната тетрадка по Философия за 8. клас е създадена по новите стандарти и програми на МОН. Тя допълва Учебника по Философия за 8.клас.

Учебната тетрадка съдържа 17 теми в 4 части.

Скъпи ученици,

Това е вашият дневник, в който ще записвате вашите мнения и позиции, вашите отговори и решения, вашите коментари и анализи по местата, които ще посетим.

Ще отворим вратата към Философията и ще разгледаме избрани места от Психологията –идентичност, душа и тяло; човешките същества, организмите и машините; личността и нейното развитие; проблемите на  общуването.

Дневникът допълва пътеводителя. Учебната тетрадка е помагало към учебника: Философия за 8. клас. В уроците за дейности, представени в учебника, се навлиза в умения и компетентности, които ще усвоявате в часовете по Философия. Тук в поредицата уроци, се осъществяват по-пълно всички тези дейности.

Широко е полето на уменията, които ще развивате. Как се дискутира по зададени теми? Как се чете и разбира философски, психологически и художествен текст? Как се създава собствено съчинение?

Кой съм аз за себе си и за другите? Какъв съм и какво мога? Как общувам, какви роли играя, какви рискове поемам в интернет? Как да решавам проблеми с другите, без да влизам в конфликти? Как да се опазя от зависимости? Как се аргументират и критикуват позиции и тези? Как се решават казуси? Как се представя съчинение пред публика и подготвя презентация? Как се прави проект в рамките на психологията?

Всички тези въпроси намират практически отговори в ред дейности.

В учебната тетрадка се описват и упражняват: дебат, анализ на текст, експеримент, казус, представяне на текст и презентация по психология. Ще участвате в ролеви игри и ще осъществявате проекти. Серия от въпросници ще скицират вашия портрет: аз за себе си и за другите, моят стил на учене, моето общуване, мястото ми сред другите, моите зависимости и ментално здраве. Допълнителни и надграждащи творчески активности ще намерите в специалното Помагало за личностно развитие.

Не тръгвайте на път без пътеводител и дневник! Разчитайте на вашия водач – Учителя!

А сега, приятно пътуване!

Авторът


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Съдържание


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.