Гражданско образование за 11. клас – Учебник – печатно издание 12.00лв

12.00 лв.

Описание

Автори: Сергей Герджиков, Васил лозанов

Одобрен със заповед на Министъра на образованието.
Печатна версия.

 

Вижте електронно копие с ресурси.


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Изтеглете преглед в PDF

Налично за предварителни продажби

Анотация

Гражданско образование за 11. клас
Сергей Герджиков, Васил Лозанов
Учебник, печатен вариант
ПОЛУЧИЛ 13 ОТ 13 гласа ОДОБРЕНИЕ ОТ КОМИСИЯ НА МОН.

© Проф. Сергей Герджиков, автор на текста
© Васил Лозанов, автор на задачи в Работни страници от с. 141 до с. 154
© Арам Агопян, автор на графичния дизайн
© Арам Агопян, автор на корицата
© ЛОКРАТ ЕООД
ISBN 978-619-7532-03-6
Формат: 70/100/16
Обем: 10 коли
www.extremepress.net
izdatelstvoextrem@gmail.com

Скъпи единайсетокласници,
Предстои ни ново пътуване с проучвания и открития, проекти и игри. Ще навлезем в областта на човешките права и отговорности, в света на политиката и властта. Целта е да станем пълноценни граждани на едно демократично общество.
Този учебник е създаден по учебната програма на МОН по гражданско образование за XI клас. Той се основава на Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, на Конституцията на Република България.
В серия от часове за нови знания и дейности ще опознаем какви са нашите човешки и граждански права и нашите граждански отговорности и задължения. Ще вникнем в демократичните механизми на политиката и властта. Ще решаваме казуси и ще анализираме текстове. Ще се запознаем с важни закони и правила. В този учебник ще попълваме анкети и таблици, ще правим писмени коментари, ще решаваме тестове. Ще проучваме и презентираме резултатите от нашите проучвания. Ще правим граждански проекти за нашето училище и местната общност. Ще вникнем в идентичностите и различията на човешките общности. Ще развиваме позитивна нагласа в нашето гражданско поведение.
Какво ще постигнем?
Ще продължим развиването на критическо мислене и аргументиране.
Ще можем да участваме в граждански дебати.
Ще се учим да създаваме и управляваме проекти.
Ще тренираме общуването си с различните общности.
Свободният и отговорен гражданин:
познава и отстоява своите права и отговорности;
може да взема решения за себе си и за общността;
има осъзнати отношения с държавата и обществото;
е активен участник в социални събития и има мотивация за позитивна социална промяна.
На добър час!
Авторът


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Съдържание


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.