Философия за 10. клас – Учебник – печатно издание 17.90лв

17.90 лв.
При поръчка над 20 бр. книги от едно заглавие – Отстъпка 30% за борси, 25% за книжарници и училища.

Описание

Автор: Сергей Герджиков.

Печатна версия.

 

Вижте електронен вариант на учебник по Философия за 10. клас.


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Изтеглете преглед в PDF

Анотация

ФИЛОСОФИЯ ЗА 10.КЛАС
печатен учебник
Автор на съдържанието © Проф., дфн Сергей Герджиков
Графичен дизайн © Арам Агопян
Корица © Арам Агопян
Илюстрации Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски
© Издателство „Екстрем“ 2019
А сега накъде?
Скъпи приятели,
Тръгваме на пътешествие в търсене на истините за света.
Това е пътеводителя за пътешествието. Той съдържа карти, маршрути и специални места с описанията им. Тук са и философските игри, които провеждаме след оглед на всяка забележителност. Носете го в час, работете с него вкъщи, не го оставяйте, за да не се загубите по пътя и да участвате в игрите. Учебникът е построен като този от миналата година, лесен за ориентация. Редуват се уроци за нови знания и за дейности. Всеки нов маршрут ще ни покаже една от забележителностите в света на философията. Всеки час вие ще посетите заедно, водени от вашия учител, ново място. Жива ситуация, разпознаване, вникване, обяснение на новите знания. Анализ, отговори, попълване, решения, роли, презентации и малки проекти в часовете за дейности.
Във всеки нов пасаж навлизаме с жива ситуация, усвояваме ново понятие и автор, четем фрагменти от текстове. Разпускаме от напрежението със случки, историйки, анекдоти и вицове. В часа за дейности играем ролеви игри, попълваме отговори, таблици и решения, представяме свои текстове, решаваме казуси.
Това пътуване ще е дълго, през много земи и епохи, включва потапяне в миналото и надникване в бъдещето. Всеки нов маршрут завършва с нови занимания. Ще пътуваме и играем сами и в клас, по двойки и в групи, на „горещи столове“ и на кръгли маси.
Тази година ще продължим да развиваме себе си с помощта на философията – една вълнуваща игра без край.
Във философията се учим:
да четем и разбираме текстове,
да работим самостоятелно, по двойки и в групи,
да мислим и говорим независимо, да дискутираме с аргументи,
да решаваме казуси и дилеми,
да пишем свои текстове,
да играем ролеви игри,
да представяме свои проучвания и находки,
да правим изследователски проекти.
Ще навлезем в началата на философското познание като критическо търсене на истината. Следва „Език и критическо мислене“, където ще изминем труден път в страната на логиката, науката за правилното мислене, аргументация и критика. С логическите закони и фактическите истини ще се ориентираме в аргументирането, изследването, убеждаването и измамата.
Третият етап, „Философското познание на реалността“, е интересен и сложен с поредицата от изследвания в света и неговото познание: свят и Бог, познание и човек.
На четвъртия етап, „Философия, право и политика“ ще изследваме човешките права, държавите и гражданското общество.
Този път разполагаме и с машина на времето, която ще ни води далеч назад в миналото, за да надникнем през образи и текстове в живота на хора от различни цивилизации; и напред в бъдещето, за да разберем с въображение и анализ какво ни очаква.
Пътеводителят е предназначен за многостранно ползване: четене, отбелязване на важни места, попълване на отговори, коментари, решения, таблици, тестове. Без вашите знаци и думи той няма стойност. Отбележете своите търсения и откритите от вас находки. Носете го и нека бъде пред вас във всеки час от пътешествието. Без него вие няма да можете да играете на философия. Нека той остане завинаги с вас, както пазите всеки дневник и особено онези, които носят скъпи спомени. Както винаги досега, следвайте вашия водач: учителя.
А сега да си пожелаем приятно пътуване и вълнуващи приключения.
На добър път!
Авторът


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Съдържание


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.