Помагало за личностно развитие по Философия за 8. клас – електронно издание 3.00лв

3.00 лв.
Получавате търговска отстъпка от 30% при поръчка над 20 бройки.

Описание

Помагало за личностно развитие по новата програма на МОН.

Автор: Сергей Герджиков.

ПОМАГАЛО ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС – електронен вариант


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Изтеглете преглед в PDF

Получавате търговска отстъпка от 30% при поръчка над 20 бройки.

Анотация

Автори:

Автори на съдържанието               © Яна Рашева-Мерджанова, Петя Панайотова

Графичен дизайн                              © Радослав Георгьовски

Илюстрации                                       © Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски

Корица                                                 © Киро Мавров

 

АНОТАЦИЯ

Помагалото за Личностно развитие по Философия за 8. клас е създадено по новите стандарти и програми на МОН. То допълва Учебника по Философия за 8.клас и Учебната тетрадка.

Добре дошли на старта – първо ниво на трансформациите за личностно развитие. Тук всички сме равнопоставени, указанията са общи и подкрепят партньорството.

 1. Тетрадката за работа е Вашето лично Персонално портфолио за личностно развитие – технологиите, поясненията, нужната информация, резултатите и творческите продукти са интегрирани в етюдите.
 2. Всички участват със свои идеи, включително и учителят, защото промените и трансформациите засягат всички. Действаме като партньори.
 3. В социалното познание текстът е нещо ключово. Основните умения са свързани с текст, думи, смисли.
 4. Етюдите са обозначени с иконки за приоритетни функционални компетентности и нива на трансформиране.
 5. Дейностите са разписани с точни указания и стъпки. Няма да се объркате и когато работите самостоятелно.
 6. Почти на всяка крачка сте изправени пред избор – има варианти, разклонения, противоречия. Вършите само това, което добро-волно избирате.
 7. Ясно са посочени местата за обратна връзка, взаимни оценки и самооценки.
 8. Имате възможност за организиране на отворени ателиета.
 9. Групата може да избере вариант на работа.
 10. Ние, авторите, също участваме чрез разсъждения, позиции и продукти.
 11. Етюдите предлагат и ресурси – интересна библиография.
 12. Езикът в етюдите „уважава“ понятията и едновременно играе с думите – бъдете усетливи за многозначието.
 13. От миниенциклопедията по философия в края можете да ползвате ориентири, но и да допълвате свои нови понятия и думи.
 14. Не започвайте съдържателна работа по етюдите, без да сте наясно със значението и смисъла на понятията и думите.
 15. Базовите техники и критерии за оценяване подпомагат преценката на работата.

Авторите


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Съдържание


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.