Психология и логика за 9. клас – Учебник

9.00 лв.
При поръчка над 20 бр. книги от едно заглавие – Отстъпка 30% за борси, 25% за книжарници и училища.

Описание

Автори: Тихомир Димитров, Петя Манолова

Одобрен от МОН.


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Анотация

ПЕЧАТЕН УЧЕБНИК

Автори на съдържанието                © Тихомир Димитров, Петя Манолова

Графичен дизайн                               © Николай Младенов

Илюстрации                                        © Николай Младенов

Корица                                                  © Николай Младенов

Учебникът е одобрен от МОН със заповед РД 09 – 1662/17.08.2001 г.

ISBN 954-8418-28-2   Формат 16.5/23.5 см, 232 стр.

ВЪПРОСИ,

на които този учебник се опитва да отговори.

Може ли психологът да знае за Вас повече, отколкото Вие знаете за себе си?

Имат ли скрит смисъл нашите сънища?

Какво отличава рационалното от интуитивното мислене?

Любовта ограничава ли личната ни свобода?

Кои са причините за злоупотребата с наркотици? Чий заместител се явява дрогата?

Как сексуалността влияе върху психичния живот на личността?

Как да спорим и да пишем аргументирано?

Можем ли да осъзнаем подсъзнателните си психични процеси?

Как да се научим да разбираме езика на тялото?

Какви хора са податливи на хипноза?

Къде се разиграват сцените, които сънуваме?

Как сектите обсебват личността?

Как логическото мислене може да ни предпази от чужди внушения и манипулации?

Защо марихуаната ни отвежда към хероина?

Какви са методите за по-ефективно запаметяване?

Каква е разликата между ежедневните психологически проблеми и лудостта?

Вродени или придобити са човешките интелектуални способности?

Какво ни отнемат предразсъдъците?

Каква е разликата между мозъка и психиката?

Какви са граничните възможности на сетивата ни?

Какво отличава фобиите от обикновените страхове?

Възможно ли е животът Ви да е управляван от несъзнателни импулси?

Неизбежно ли е скуката да завладее отношенията ни с любимия човек?


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.

Съдържание

ЧАСТ ПЪРВА – ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕДГОВОР

РАЗДЕЛ I. ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И КАТО ПРАКТИКА

TEМА 1. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ШКОЛИ И КОНЦЕПЦИИ

ДИСКУСИЯ: СЪНИЩА. ХИПНОЗА. МЕДИТАЦИЯ

ТЕМА 2. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПСИХОЛОГИЯТА В ПРАКТИКАТА

ТЕСТ: ДОБЪР ПСИХОЛОГ ЛИ СТЕ?

РАЗДЕЛ II. СЕБЕПОЗНАНИЕ И СЕКСУАЛНОСТ

ТЕМА 3. ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА

ДИСКУСИЯ: ДЕЦА, ОТГЛЕДАНИ ОТ ВЪЛЦИ

ТЕМА 4. ЛЮБОВ И СЕКСУАЛНОСТ

ТЕСТ: КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА СЕКСА?

РАЗДЕЛ III. СВЕТЪТ НА ВРЪСТНИЦИТЕ

ТЕМА 5. ПРИЯТЕЛСТВО И ОБЩУВАНЕ

ДИСКУСИЯ: СЪНУВАМ ЛИ СЕГА ИЛИ СЪМ БУДЕН?

ТЕМА 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И НАГЛАСИ

ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА

РАЗДЕЛ IV. СВЕТЪТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ

ТЕМА 7. СЕМЕЙСТВО И УЧИЛИЩЕ

ДИСКУСИЯ: ИМА ЛИ КАЧЕСТВЕНА РАЗЛИКА МЕЖДУ МОЗЪКА И ПСИХИКАТА?

ТЕМА 8. ДУШЕВНОСТТА НА ЗРЯЛАТА ЛИЧНОСТ

ТЕСТ: ЕКСТРАВЕРТ ЛИ СТЕ ИЛИ ИНТРОВЕРТ?

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНОСТНИ РАЗЛИЧИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

ТЕМА 9. МОРАЛНО РАЗВИТИЕ И ЛИЧНОСТНИ РАЗЛИЧИЯ

ДИСКУСИЯ: КАКВО  УДЪРЖА  ЦЕЛОСТТА  НА ЛИЧНОСТТА?

ТЕМА 10. УМЕНИЕТО ДА ОБЩУВАМЕ

ТЕСТ: ХАРМОНИЧНИ ЛИ СА ВАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ?

РАЗДЕЛ VI. ЗАВИСИМОСТИТЕ

ТЕМА 11. В ПРЕГРЪДКАТА НА НАРКОТИЦИТЕ

Дискусия: ПРЕЖИВЯВАНИЯ, БЛИЗКИ ДО СМЪРТТА (ПБС)

тема 12. същност на религиозните секти

ТЕСТ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖИТЕЙСКИ НАГЛАСИ

РАЗДЕЛ VII. ПОЗНАНИЕТО И УЧЕНЕТО

ТЕМА  13. УСЕЩАНЕ. ВЪЗПРИЯТИЕ. МИСЛЕНЕ.

ДИСКУСИЯ: КАК Е ВЪЗНИКНАЛА ПСИХИКАТА?

ТЕМА 14. ПАМЕТТА – НЕОБЯТНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

ТЕСТ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАПАМЕТЯВАНЕТО ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕКСТОВЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ШКОЛИ

 

ЧАСТ ВТОРА – ЛОГИКА

РАЗДЕЛ I. РАЦИОНАЛНОСТ И МИСЛЕНЕ

ТЕМА 1. НАУКАТА ЛОГИКА

ДИСКУСИЯ: РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ ЖИВОТНИТЕ И ХОРАТА

ТЕМА 2. РАЦИОНАЛНО И ИНТУИТИВНО МИСЛЕНЕ

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ II. ЛОГИКА И ФОРМИ НА МИСЛЕНЕТО

ТЕМА 3. ПОНЯТИЯ И СЪЖДЕНИЯ

ДИСКУСИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЯТА

ТЕМА 4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И ЛОГИЧЕСКИ ЗАКОНИ

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ III. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ТЕМА 5. ФОРМУЛИРАНЕ НА ТЕЗА

ДИСКУСИЯ : СВОБОДНИ ИЛИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ СА ЧОВЕШКИТЕ ЖЕЛАНИЯ?

ТЕМА 6. АРГУМЕНТИРАНЕ НА ТЕЗА

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ IV. ИСТИНА И АРГУМЕНТАЦИЯ

ТЕМА 7. ДЕДУКТИВНИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДИСКУСИЯ: ВУНДЕРКИНДИ – ФЕНОМЕНАЛНИ ДЕЦА

ТЕМА 8. ИНДУКТИВНИ  УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ V. КОМУНИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТ

ТЕМА 9. ТОЛЕРАНТНОСТ ПРИ ВОДЕНЕ НА СПОР

ДИСКУСИЯ: УНИКАЛНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ЕЗИК

ТЕМА 10. УМЕНИЕТО ДА ПИШЕМ АРГУМЕНТИРАНО

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ

БИБЛИОГРАФИЯ


За поръчки и заявки може да се свържете с нас в страница контакти.