ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС – УЧЕБНА ТЕТРАДКА – ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ 3.00лв

КУПИ ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК ТУК

Автори на съдържанието:
© Проф., дфн Сергей Герджиков, © Проф., дпн Яна Рашева-Мерджанова
Художник на корицата: © Арам Агопян
Дизайн на книжното тяло: © Арам Агопян
Програмна реализация: Радослав Георгьовски, Александър Радев
© Издателство Екстрем, София 2018

Дневник на пътуването във Философията

Скъпи ученици,

Това е вашият дневник, в който ще записвате вашите мнения и позиции, вашите отговори и решения, вашите коментари и анализи по местата, които ще посетим.

Дневникът допълва пътеводителя. Учебната тетрадка е помагало към учебника Философия за 9. клас. В допълнение към уроците за дейности, представени в учебника, тук са дадени и разработени текстове за анализ, теми и техники за дискусия, дилеми и казуси за решаване, теми за есета, задачи-игри, ролеви игри, презентации, проекти. Тук са тестовете за контрол и проверка на усвоените знания и умения.

В учебната тетрадка се описват и упражняват: дебат, анализ на текст, решаване на дилема и казус, писане на текст, етюд, попълване на въпросник, презентация и представяне на собствена творба, учебен проект, художествена колекция. Ще записвате тези и аргументи, ще участвате в ролеви игри, ще разигравате етюди, ще попълвате отговори, ще създавате каталог. Ще решавате задачи-игри сами или по двойки. Група въпросници ще скицират вашите вкусове и интереси.

В учебната тетрадка и работни листове ще решавате тестове и задачи, ще записвате ходове в задачи-игри, ще попълвате каталози, ще рисувате. Тук ще записвате вашите решения и ще ги предавате за оценка.

Не тръгвайте на път без пътеводител и дневник! Разчитайте на вашия водач – Учителя!

А сега, приятно пътуване!

Всички материали: УЧЕБНИК, УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Електронният вариант е достъпен с лицензионни кодове за една година. Той е лесен за използване без нужда от допълнителни инструкции. Понягога е възможно да изчакате повече докато се изтегли съдържанието на учебника.

Моля, въведете вашата парола за достъп до съдържанието.Преглед