ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС – УЧЕБНИК – ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ 12.00лв

КУПИ

Автори:
Автор на съдържанието: © Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Арам Агопян
Корица: © Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски
Програмна реализация: Радослав Георгьовски и Александър Радев.

Електронният вариант на учебника ФИЛОСОФИЯ ЗА 10.КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с хартиения учебник.

Електронният вариант предлага 3D eфекти, изпъкващи илюстрации, понятия и автори, задачи, статии и други учебни текстове, презентации, линкове към тематични видеофилми, работни листове за за дискусии по двама, тестове за проверка.

Виртуалният учебник по Философия за 10.клас ще се развива към все по-богати форми на работа за ученици и учители индивидуално и в електронната класна стая с мултимедия.

Електронният вариант е достъпен с лицензионни кодове. Той е лесен за използване без нужда от допълнителни инструкции.

Всички материали: УЧЕБНИК - печатно издание

Моля, въведете вашата парола за достъп до съдържанието.Преглед