ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС – УЧЕБНИК – ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ 8.00лв

КУПИ ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК ТУК

Автори:
Автор на съдържанието: Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Радослав Георгьовски
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски
Програмна реализация: Александър Радев

Електронният вариант на учебника ФИЛОСОФИЯ ЗА 8.КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с хартиения учебник.

Електронният вариант предлага он-лайн тестове и въпросници, увеличени илюстрации, статии и други учебни текстове, линкове към тематични видеофилми, работни листове за анализ на текст, ролеви игри и тестове за проверка.

Виртуалният учебник по Философия за 8.клас ще се развива към все по-богати форми на работа за ученици и учители индивидуално и в електронната класна стая с мултимедия.

Всички материали: УЧЕБНИК, ПОМАГАЛО, УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Можете да ги поръчате и закупите онлайн от тук: Нови учебници и помагала.

Електронният вариант е достъпен с лицензионни кодове за една година. Той е лесен за използване без нужда от допълнителни инструкции. Понягога е възможно да изчакате повече докъто се изтегли съдържанието на учебника.

Моля, въведете вашата парола за достъп до съдържанието.Преглед