УЧЕБНИК ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС – ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ

КУПИ ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК ТУК

Автори:
Автор на съдържанието: © Сергей Герджиков
Графичен дизайн: Арам Агопян
Корица: © Арам Агопян
Илюстрации: Фотографии от www.pixabay.com, Wikipedia, авторски
Програмна реализация: Радослав Георгьовски и Александър Радев.

Одобрен със заповед на Министъра на образованието. Електронният вариант на учебника УЧЕБНИК ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС е създаден за работа с учебника на електронни устройства с обогатено съдържание и форми за учене он-лайн. Той е съобразен с изискванията на МОН, съдържателно и структурно съвпада с хартиения учебник.

Електронният вариант предлага 3D eфекти, изпъкващи илюстрации, понятия и автори, задачи, статии и други учебни текстове, презентации, линкове към тематични видеофилми, работни листове за за дискусии по двама, тестове за проверка.

Виртуалният учебник по УЧЕБНИК ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС ще се развива към все по-богати форми на работа за ученици и учители индивидуално и в електронната класна стая с мултимедия.

Електронният вариант е достъпен с лицензионни кодове. Той е лесен за използване без нужда от допълнителни инструкции.

Всички материали: УЧЕБНИК - печатно издание

Моля, въведете вашата парола за достъп до съдържанието.Преглед