За нас

Издателство Екстрем е създадено през 1992 г. и издава учебници, научни книги и художествено творчество.

СЕГА ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИЗДАДЕМ ВАШИЯ РЪКОПИС ЗА ВАША СМЕТКА КАТО ПЕЧАТНА ИЛИ ЕЛЕКТРОННА КНИГА ИЛИ ДА НАПЕЧАТАМЕ ВАШАТА ЕЛЕКТРОННА КНИГА.

МОЛЯ, попълнете файла (PDF) и го изпращайте на имейл: izdatelstvoextrem@gmail.com и/или на gherdjikov@gmail.com.


Създадохме първата Мултимедия по Философия, която е достъпна безплатно на сайта. Създадохме серия учебници и комплекти по философските дисциплини.

Ние предоставяме и безплатни електронни книги.

Отворени сме към нашите читатели и с интерес очакваме вашите въпроси и бележки, похвали и критики, за да сме по-близо до вас.

За учениците и учителите от средното училище създаваме продукти, съобразени с държавните стандарти и развитието на технологиите за все по-интересни и полезни учебници и помагала.

Пожелаваме ви вълнуващи часове с нашите издания!